O NAS

DLACZEGO VIRTUE?

Biuro Usług Księgowych Virtue powstało z połączenia ambicji i energii ludzi, którzy uparcie dążą do realizacji swoich życiowych celów. Samo słowo Virtue oznacza jakość, uważaną powszechnie za moralnie dobrą, co czyni ją fundamentem zasad. Słowo to jest kluczem, którym można nas opisać.

Niezwykle ważnym jest aby księgowy wyróżniał się takimi podstawowymi cechami jak: pracowitość, sumienność, cierpliwość, życzliwość, moralność, sprawiedliwość. Te wszystkie cechy charakteryzują właśnie nas.
Chcecie się Państwo o tym przekonać?

CO NAS WYRÓŻNIA?

Naszą firmę tworzy zespół energicznych, młodych ludzi, którzy traktują swoją pracę z pasją i zaangażowaniem.

Każdy z członków zespołu specjalizuje się w różnych dziedzinach z obszaru księgowo-podatkowego, co umożliwia nam skuteczną pracę dla Państwa firmy!

Uparcie dążymy do celu borykając się z trudami codziennego życia opartego na zawiłych przepisach podatkowych i prawnych, jednak zawsze wierzymy w to, iż Państwa sukces to również nasz sukces!

KIM JESTEŚMY?

Damian Wicher

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studia I i II stopnia ukończył na Wydziale Zarządzania ze specjalizacją rachunkowość i controlling.

Praktyki zawodowe odbywał w kancelarii podatkowej w Krakowie, gdzie asystował przy rozliczaniu działalności gospodarczych z uproszczoną formą opodatkowania. Podczas studiów podjął pracę w biurze rachunkowym gdzie pracował jako samodzielny księgowy obsługując spółki kapitałowe. Kwalifikacje zawodowe potwierdził uzyskując certyfikat II stopnia nadający uprawnienia Samodzielnego księgowego - specjalistę ds. rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oddział Kraków. W tym samym Stowarzyszeniu otrzymał certyfikat III stopnia potwierdzający kwalifikacje Głównego Księgowego.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się rachunkowość zarządcza, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów przedsiębiorstw.

OFERTA

KSIĘGI RACHUNKOWE

tzw. pełna księgowość

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
KADRY I PŁACE
POZOSTAŁE USŁUGI

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ:

| Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
| Księgi rachunkowe
| Podatkowa książka przychodów i rozchodów
| Kadry i płace
| Pozostałe usługi
 • Prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych dla potrzeb podatku VAT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT UE oraz JPK oraz przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie zeznania rocznego o wysokości osiągniętego przychodu w danym roku obrachunkowym (PIT -28)

(tzw. pełna księgowość)

 • Dokonywanie ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • Ustalanie wysokości należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • Ustalanie wysokości podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT UE oraz JPK oraz przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie zeznań podatkowych na podstawie zaksięgowanych dokumentów
 • Przygotowywanie potwierdzeń sald kontrahentów
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrachunkowego (bilansu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej)
 • Sporządzanie okresowych obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • Kontrolowanie należności oraz zobowiązań
 • Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego
 • Prowadzenie księgowości klubów sportowych
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • Ustalanie wysokości należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (PIT – 5, PIT – 5L)
 • Ustalanie wysokości podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT UE oraz JPK oraz przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku obrachunkowym
 • prowadzenie teczek osobowych zatrudnionych pracowników, a także osób wykonujących prace w ramach umów zlecenia i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac dla pracowników z uwzględnieniem urlopów, potrąceń, dodatków, zwolnień lekarskich
 • sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie umów, wypowiedzeń dla pracowników
 • przygotowywanie świadectw pracy
 • obliczanie miesięcznych zaliczek za podatek dochodowy (PIT-4)
 • obliczanie składek należnych do ZUS
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT 4, PIT 8AR
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników PIT 11
 • przygotowywanie informacji ZUS IMIR
 • rozliczenia z PFRON
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
 • Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w ZUS-ie
 • Składanie wniosków o wydanie opinii o niezaleganiu do ZUS lub Urzędu Skarbowego
 • Przygotowanie dokumentów i rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych
 • Sporządzanie wszelkich umów cywilnoprawnych: najem, pożyczka, darowizna.
 • Rozliczanie akcyzy, sporządzanie deklaracji AKC-3
 • Pomoc w rozliczeniach celnych

CENNIK

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Na cenę usług mają wpływ:
- rodzaj prowadzonej ewidencji;
- ilość dokumentów księgowych dostarczonych w danym miesiącu oraz ich stopień trudności.

PRZYKŁADOWE CENY:

Ceny netto podane w PLN

300

Księgi rachunkowe

150

Książka przychodów i rozchodów

100

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

30

Rozliczenia roczne

JAKOŚĆ

Oferujemy wysoką jakość świadczonych usług przy zachowaniu racjonalnych cen.

PROFESJONALIZM

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu świadczymy usługi na wysokim poziomie.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Zajmujemy się usługami księgowo-kadrowymi. Ponadto, dzięki współpracy z godną polecenia Kancelarią Adwokacką, oferujemy również wysoką jakość obsługi prawnej.

www.kancel-adwokacka.pl

TERMINOWOŚĆ

Priorytetem naszych działań jest załatwienie wszelkich spraw w wyznaczonych terminach urzędowych.

WIARYGODNOŚĆ

Posiadamy certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe pod nr 1960/131/2018 SKwP.

BEZPIECZEŃSTWO

Reprezentujemy Klientów przed Urzędami Skarbowymi, ZUS, NBP, GUS.

ELASTYCZNOŚĆ

Każdy Klient traktowany jest indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności.

ODBIÓR DOKUMENTÓW

Oferujemy odbiór dokumentów w Państwa siedzibie, bądź przekazanie w wyznaczonych punktach.

KONTAKT

ADRES:

Biuro Usług Księgowych VIRTUE
Damian Wicher
Przebieczany 87
32-020 Wieliczka

ZADZWOŃ:

Tel.: +48 796 849 445

FORMULARZ KONTAKTOWY

CERTYFIKATY

© Virtue Biuro Usług Księgowych 2018. | Wykonanie strony: Leo Design Sławomir Wielgos